söndag 31 juli 2016

Kompetensutveckling i höst


Många lärare och skolbibliotekarier upplever att deras kompetensutveckling är otillräcklig när det gäller arbete med digitala verktyg i skolan. Kraven på digital färdighet från samhället och i LGR11 kräver flera olika kompetensutvecklingsinsatser. Till hösten kommer Skolverkets nya nationella strategi för it i skolan. "Den digitala kompetensen är en avgörande faktor för att användningen av digital teknik ska bli en naturlig del i verksamheten. Skolverkets it-uppföljning visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan."
Har din skola  någon som kan stötta och handleda!


Digitala skolbibliotekarien erbjuder dig individuellt och unikt IT-pedagogiskt stöd! En kollega - vars tjänst du kan använda var och när som helst. Jag blir din IT-pedagogiska  coach! :-) 
Här några exempel på vad vi kan jobba med:

Med mig som IT-pedagogisk coach får du stöd i att prova, reflektera och lära dig att använda digitala redskap i din undervisning. I din egen takt!  Du får direkt feedback och support! Du behöver inte känna dig ensam och dum. Du kan alltid vända dig till mig och fråga! 


Välkommen att ta kontakt! 
/Med vänliga hälsningar
Monica

LÄS MER OM MIG OCH KURSERNA PÅ BLOGGEN!
Referenser 
Utbud
Bläddra i foldern!